Интернет фотографска агенция BG | EN   
Начало Събития Личности Рубрики Видео Регистрация Търсене Kонтакти GDPR
Събития

Откриха нов метан танк в пречиствателната станция Кубратово
Зам.- кметовете на Столичната община Дончо Барбалов и Ангел Джоргов присъстваха на пускане в експлоатация на новия метан танк на Пречиствателната станция за отпадъчни води - Кубратово. По време на събитието г-н Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“ и Франсоа Деберг, регионален директор на Веолия за България представиха:


Новият метан танк, който произвежда ток, нужен за месечната консумация на 6500 домакинства. Той е иновативна и изцяло българска разработка, но нарежда станцията на 2ро място в света;
ХЪБГРЕЙД – патентована разработка на Веолия за централизирано управление на мрежата;

Станцията край Кубратово е второто по енергийна ефективност сред над 2500-те подобни, оперирани от лидера на екологичните услуги Веолия

През 2021 г. „Софийска вода“, част от Веолия, завърши строежа и въведе в експлоатация нов метан танк, с което увеличи с 25% капацитета за производство на зелена енергия при пречистването на отпадъчни води в столицата. Той е с обем 7000 куб.м (колкото 3 олимпийски басейна) и е проектиран в крак с най-модерните технологии. С това допълнение към технологичния процес се гарантира надеждна ферментация на утайките от отпадъчни води и съответно се очакват по-големи количества биогаз. Преработените утайки ще са с по-високи показатели – по-малко миризми и органични вещества, както и по-компактни като обем.

Основната функция на станцията край Кубратово е да преработва отпадъчните води на милионния град и да връща водата в р. Искър с качества, идентични с тези на чиста речна вода. Докато този процес тече, се произвежда и електричество, и топлинна енергия чрез стабилизиране на утайките, извлечени от постъпилата вода. Утайките, които се отделят от водата чрез естествени процеси, но забързани от съоръженията на станцията, стигат до метан танковете, в които гният. Докато този процес тече, се отделя биогаз - метан. Изпуснатият в атмосферата метан предизвиква парников ефект, тук се превръща в ток и топлинна енергия чрез ко-генерация. След като утайките са стабилизирани в метан танковете, те се обезводняват и в последствие даряват на стопанства за наторяване на технически култури. Полученият тор е богат на фосфор и азот и е благоприятен за отглеждането им. Резултатът е напълно затворен зелен енергиен цикъл без отпадък.


Метан танкът е част от инвестиционната програма на „Софийска вода“, част от Веолия, в рамките на изминалия регулаторен период 2017-2021г. Дружеството инвестира 6 млн. лв. като по този начин я прави един от първите примери за зелен енергиен преход и кръгова икономика у нас.

Съоръжението беше открито от изпълнителния директор на „Софийска вода“ – Васил Тренев и регионалния директор на Веолия за България – Франсоа Деберг. „Откриваме метан танка в момент, когато много се говори за недостиг или висока цена на газа и електричеството. Произвежданият тук ток е достатъчен да задоволи енергийните нужди на станцията и тя е 100% енергийно независима. Ние произвеждаме дори повече, отколкото използва станцията. Разбира се, нашата мечта е цялата компания „Софийска вода“, като част от Веолия, да стане енергийно неутрална и това е една от стъпките от пътя, по който вървим. Следващите ни планове са свързани с изграждане на още един когенератор – в момента имаме три. В този смисъл дружеството, за щастие, не е засегнато от кризата с цените на тока, както немалко от водните оператори, а и цяла Европа“, обясни Тренев.

„Софийска вода“, както всички компании на Волия по света, изпълнява целта на групата в съотвествие с целите за устойчтиво развитие на ООН, а именно – екологична трансформация. Това е нашият компас в ежедневните ни дейности. Целта е осъществяването на необходимата ни екологична трансформация в световен мащаб.
Искаме да сме полезни не само за планетата, но и за нашите заинтересовани страни. Вярваме, че сме полезни за София и целта ни за България и нейната столица е да продължим да увеличаваме нашето положително въздействие и да подобряваме непрекъснато услугите си при сериозните предизвикателства, които стоят пред нас като общество. За нашия партньор – Столична община, ние вярваме, че сме полезни като популяризираме по целия свят столицата с тази водеща инициатива на кръговата икономика, като изтъкваме усилията на София да бъде по-зелен, гъвкав и устойчив град“, заяви г-н Деберг.

Новият метан танк е една от важните инвестиции в столицата, заяви зам.-кметът по финансите Дончо Барбалов. „От една страна това е екологичен проект, тъй като метанът е един от най-агресивните парникови газови. От друга страна, тук се осъществява възобновяване на ресурсите, както в случая „Софийска вода“ успява да използва метана за производство на електрическа енергия. Сега всички говорим за възобновяеми източни, как в следващите години трябва да се увеличи техния дял в енергетиката на страната и ето тук тя се осъществява. Мисля, че това е изключително добър пример и се надявам да се случи и на други места“, допълни Барбалов.

На станцията край Кубратово се намира и още едно иновативно решение на Веолия – Hubgrade. Това е патентована смарт система за мониторинг в центровете на Веолия. Системата позволява дистанционен мониторинг и управление на съоръженията и процесите в реално време, като по този начин допринася съществено оптимизира енергийните и текущи разходи на химикали. От друга страна се увеличава ефективността на процесите и съоръженията, както и контролът върху различните звена.

Докато станцията произвежда зелена енергия за нуждите на пречиствателната ни станция, се спестяват и над 61 хиляди тона СО2 емисии годишно. За този проект през 2014 г. „Софийска вода“ получи първия сертификат Gold Standard, а през 2021 г, поднови сертификата по най-новите изисквания на Златния стандарт с акцент върху приноса на проекта върху целите за устойчиво развитие на ООН.

С осъществяването на този затворен производствен цикъл софийската пречиствателна станция през изминалата годинa се нареди в челото на световните класации за ефективност и е убедителен работещ пример за кръгова икономика.

СПСОВ „Кубратово“ преработва над 350 000 м3 отпадъчни води в денонощие и над 130 млн. м3 на година. Така за над 30 години съществуване станцията е преработила общо над 4 млрд. м3 отпадъчни води или близо 8 пълни обема на основния водоизточник на София - язовир „Искър
29.10.2021
Share
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 12245 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 12281 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13505 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 12561 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13062 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 12381 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13529 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 10077 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 10140 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13254 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 12549 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13204 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 15112 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 15015 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 10614 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 15164 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 17764 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 14029 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 16710 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 14537 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 12800 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13664 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 17968 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 10845 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 12662 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13762 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13249 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13768 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 14254 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 9634 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 11762 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 15591 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 8459 KB
размери: 3840X5120 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 12971 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 16264 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 15092 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 9217 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 18003 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 11486 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 12836 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 12512 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 10888 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 14900 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 7767 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13485 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13011 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 8380 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13274 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 9309 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 14495 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 17138 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 14932 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13880 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13634 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13677 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 10449 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 8467 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 12825 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 13002 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова
София - пречиствателната станция
29.10.2021
тегло: 17195 KB
размери: 3712X5568 px
автор: Милена Стойкова

Политика за защита на личните данни
© 2000 - 2022 BulFoto | Дизайн от Creato.biz | Хостинг и домейни от Cbox.biz