Интернет фотографска агенция BG | EN   
Начало Събития Личности Рубрики Видео Регистрация Търсене Kонтакти GDPR
Събития

Пътешествие: Шанлъурфа и Харан в Турция – люлка на религии и легенди
Град Шанлъурфа е известен изключително с „Езерото с рибите” или Балъклъ гьол. Тука най-силно се чуства смесването на религиите и легендите.  Голямото езеро е свързано с пророка Авраам/Ибрахим. Според мюсюлманската легенда царят Нимрод научил за предсказание, според което ще се роди момче на име Авраам. Това момче щяло да превъзхожда царе и богове. Майката, която заченала момчето от ангела Гавраил, укрила детето си в една пещера, за да го предпази от гнева и преследването на Нимрод. Момчето живяло в пещерата до 15-та си година, когато съзряло достатъчно, за да излезе навън и да опознае твореца. До този момент пръстите на Аллах му предоставяли вода, мляко, сок от фурми и квасено мляко. Нимрод подготвил сложно съоръжение-клада и хвърлил пророка в пламъците. Милостивият бог превърнал пламъците във вода, а въглените в шарани.
Днес на това място сега има голямо езеро, захранвано от няколко извора, големи хищни шарани, прехранвани от туристите и храмове превърнати в джамии. В близост има и друго езеро (двете са свързани) кръстено на Зелиха – дъщерята на Нимрод, която не била съгласна с решението на баща си да изгори Авраам. Мюсюлманите особено почитат пещерата в която е израснал Авраам/Ибрахим. На това място е изградена голяма джамия (някогашен християнски храм).

Харан е град разположен южно от Шанлъурфа, съвсем близо до Сирия.
Селището трябва да е съществувало още от около 3-то хилядолетие преди Христа, а глинени плочки от 18-ти век преди Христа споменават града и другите съседни населени места, които често носят имената на близките на Авраам. През следващите години Харран става център за поклонници на слънцето и луната. Остатъците от двоен храм на Син (луна) и Шмаш (слънце), открити тук, датират от 16-и век пр.н.е. Доминирането от различни народи (например Асирийската империя от 13-ти век) не е променило нивото на Харан като център за поклонение в небето, а при пристигането на вавилонците (556-539 г. пр.н.е.) те също насърчават култът на грях. Дори наследниците на Александър Велики и римляните почитали бога на Луната.
Харан е най-известен със своите връзки с историята на Пророка Авраам и получава забележка в Стария Завет (Битие 11:31 и 12) като място, където Авраам и неговото племе останаха няколко години по пътя си от Ур към Ханаан. Умайадският халиф Марван II, живял в Харран от 744 до 750 година установил тук Ulu Camii и най-стария ислямски университет.
От тогава е високата 65 метра кула, за която се смята, че е била астрономическа обсерваторая. Монголската инвазия през 1260 година унищожава града и кулата е намалена на половина. След като османците остановяват свой контрол през 1516 г. Кулата е превърната в минаре.
Харан е най-известен със своите връзки с историята на Пророка Авраам и получава забележка в Стария Завет (Битие 11:31 и 12) като място, където Авраам и неговото племе остават 7 години по пътя си от Ур до Ханаан. Археологическите проучвания в града продължават и до днес. Като допълнение е арабското село Харан, с конусовидни къщи. Смята се, че селото е основано от няколко рода, дошли от Сирия. Всяко следваща жена (те са били многоженци) е получавала нова островръха стая, долепена към предишните. Такава имат и къщите в Трулите в Алберобело в Италия, но там те са каменни, докато къщите в Харан са кирпичени и измазани с глина.
06.07.2019
Share
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 971 KB
размери: 3000X1989 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 663 KB
размери: 3000X1974 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 1234 KB
размери: 3000X2041 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 1305 KB
размери: 1984X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 1399 KB
размери: 1938X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 1190 KB
размери: 2087X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 1219 KB
размери: 1922X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 839 KB
размери: 3000X2065 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 1399 KB
размери: 1834X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 1463 KB
размери: 4677X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 1068 KB
размери: 3000X2013 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 1037 KB
размери: 3000X2109 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 992 KB
размери: 3000X2155 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 974 KB
размери: 3000X2055 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 1683 KB
размери: 1940X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - „Езерото с рибите” или "Балъклъ гьол"
06.07.2019
тегло: 1061 KB
размери: 1959X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - Джамията с пещерата на Авраам/Ибрахим
06.07.2019
тегло: 909 KB
размери: 3000X2000 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - Джамията с пещерата на Авраам/Ибрахим
06.07.2019
тегло: 989 KB
размери: 3000X2006 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - Джамията с пещерата на Авраам/Ибрахим
06.07.2019
тегло: 915 KB
размери: 1982X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Пещерата на Авраам/Ибрахим
Шанлъурфа, Турция - Джамията с пещерата на Авраам/Ибрахим
06.07.2019
тегло: 1110 KB
размери: 3000X2055 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - Джамията с пещерата на Авраам/Ибрахим
06.07.2019
тегло: 1354 KB
размери: 2067X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Шанлъурфа, Турция - Езерото на Зелиха
06.07.2019
тегло: 1586 KB
размери: 1879X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Езерото на Зелиха
Шанлъурфа, Турция - Езерото на Зелиха
06.07.2019
тегло: 1789 KB
размери: 3000X2150 px
автор: Стефан С. Марков
Езерото на Зелиха
Харан, Турция - Най-стария ислямски университет
06.07.2019
тегло: 879 KB
размери: 3000X1912 px
автор: Стефан С. Марков
Останките от кулата и най-стария ислямски университет
Харан, Турция - Най-стария ислямски университет
06.07.2019
тегло: 903 KB
размери: 1826X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Останките от кулата и най-стария ислямски университет
Харан, Турция - Най-стария ислямски университет
06.07.2019
тегло: 1373 KB
размери: 2081X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Останките от най-стария ислямски университет
Харан, Турция - Най-стария ислямски университет
06.07.2019
тегло: 1323 KB
размери: 1701X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Останките от портата и най-стария ислямски университет
Харан, Турция - Селото с островърхите къщи
06.07.2019
тегло: 1450 KB
размери: 1764X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Харан, Турция - Селото с островърхите къщи
06.07.2019
тегло: 1606 KB
размери: 2010X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Интериор
Харан, Турция - Селото с островърхите къщи
06.07.2019
тегло: 862 KB
размери: 2129X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Интериор
Харан, Турция - Селото с островърхите къщи
06.07.2019
тегло: 910 KB
размери: 1940X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Интериор
Харан, Турция - Селото с островърхите къщи
06.07.2019
тегло: 1531 KB
размери: 3000X2021 px
автор: Стефан С. Марков
Туристите се снимат с типичните за селото облекла
Харан, Турция - Селото с островърхите къщи
06.07.2019
тегло: 986 KB
размери: 2134X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Интериор

Политика за защита на личните данни
© 2000 - 2019 BulFoto | Дизайн от Creato.biz | Хостинг и домейни от Cbox.biz