Интернет фотографска агенция BG | EN   
Начало Събития Личности Рубрики Видео Регистрация Търсене Kонтакти GDPR
Събития

Пътешествие: Мидят– Център на православните християни сюрияни в Турция
Сюрияните – една почти непозната православна христянска общност все още живее в сърцето на Анадола в Турция. Общността съществува още от I век,  успоредно с тази на коптите и арамяните. През IV век те се заселват в тогавашната северна Месопотамия и основават своите първи манастири.
С нашествието на монголите и по-късно мюсюлманите една голяма част се преселват в днешна Индия (около 300 000) и сега наброяват около милион последователи.
В района на Мидят и Мардин живеят около 5 000 сюриани. В околностите на двата града се намират и двата най-големи манастира на християните – Дейрулзафаран или Шафранения манастир и Мор-Габриел (Свети Гавраил), който е седалище на местния епископ.
Мор-Габриел е основан през 397 година от Свети Симеон и Свети Самуил. Гробът на Свети Самуил се намира в криптата на най-старата църква на манастира. Името си получава от Свети Гавраил, лечител и основател на училището в манастира, след 634 година. Неговият гроб е също в криптата и казват, че прави чудеса. В този си вид той съществува от 1619 година. Цялостната реставрация на огромния манастир е приключила преди 16 години. В момента служат 14 монаси и е седалище на епископа.
Манастирът Дейрулзафаран е само на 5 километра от Мардин. Той е на близо 1500 години и до е 1932 година е бил седалище на епископа на православните сюриани. В момента в него служат 4-ма монаси. В него се съхранява и първата печатна преса в Турция, подарена от кралица Виктория и епископска носилка носена от два коня.

02.07.2019
Share
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 769 KB
размери: 1827X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 898 KB
размери: 3000X1871 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 720 KB
размери: 2031X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 969 KB
размери: 3000X2000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 1409 KB
размери: 3000X2035 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 1268 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 741 KB
размери: 3000X2080 px
автор: Стефан С. Марков
Единствената запазена стенопис и мозайка
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 940 KB
размери: 3000X2000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 1077 KB
размери: 1982X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Единствената запазена стенопис
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 767 KB
размери: 2132X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 985 KB
размери: 3000X1812 px
автор: Стефан С. Марков
Единствената запазена стенопис и мозайка
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 810 KB
размери: 3000X1996 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 512 KB
размери: 3000X1816 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 770 KB
размери: 3000X1575 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 808 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 768 KB
размери: 3000X2048 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 839 KB
размери: 3000X2000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 620 KB
размери: 3000X1896 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 1014 KB
размери: 3000X2000 px
автор: Стефан С. Марков
Криптата с гроба на Свети Самуил
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 884 KB
размери: 3000X2013 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 987 KB
размери: 1911X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Манастирът Мор-Габриел (Свети Гавраил)
02.07.2019
тегло: 803 KB
размери: 1665X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 945 KB
размери: 1962X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Падре Габриел (отец Гавраил) разказва за историята на манастира
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1518 KB
размери: 3000X1978 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1073 KB
размери: 3000X2052 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1036 KB
размери: 1894X3000 px
автор: Стефан С. Марков
До манастира се предлагат и разходки с карета
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1311 KB
размери: 1744X4000 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1338 KB
размери: 1718X4000 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1202 KB
размери: 2058X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Падре Габриел (отец Гавраил) показва подземиата на манастира
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1275 KB
размери: 2070X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 913 KB
размери: 3000X1958 px
автор: Стефан С. Марков
Една от най-старите икони (1200 години)
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1279 KB
размери: 3000X1958 px
автор: Стефан С. Марков
Падре Габриел (отец Гавраил) в църквата
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 866 KB
размери: 2146X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Печатарската преса, подарена от кралица Виктория
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1078 KB
размери: 3000X1947 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1175 KB
размери: 1989X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1212 KB
размери: 1980X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1107 KB
размери: 3000X2000 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1304 KB
размери: 1936X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1146 KB
размери: 3000X1964 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1190 KB
размери: 1966X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1209 KB
размери: 3000X1949 px
автор: Стефан С. Марков
Падре Габриел (отец Гавраил)
Мардин, Турция – Манастирът Дейрулзафаран
02.07.2019
тегло: 1312 KB
размери: 1984X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Епископската носилка
Мардин, Турция – Християнската църква на сюрианите
02.07.2019
тегло: 1019 KB
размери: 2015X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Християнската църква на сюрианите
02.07.2019
тегло: 698 KB
размери: 3000X1960 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Християнската църква на сюрианите
02.07.2019
тегло: 800 KB
размери: 3000X1985 px
автор: Стефан С. Марков
Мардин, Турция – Християнската църква на сюрианите
02.07.2019
тегло: 877 KB
размери: 2043X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Артефакти изложени в двора на църквата
Мардин, Турция – Християнската църква на сюрианите
02.07.2019
тегло: 946 KB
размери: 2011X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Кварталът на сюрианите
02.07.2019
тегло: 638 KB
размери: 1626X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Кварталът на сюрианите
02.07.2019
тегло: 781 KB
размери: 1772X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Кварталът на сюрианите
02.07.2019
тегло: 907 KB
размери: 1936X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Кварталът на сюрианите
02.07.2019
тегло: 1048 KB
размери: 3000X2320 px
автор: Стефан С. Марков
Сюрианска къща, използвана за снимките на турски сериял
Мидят, Турция – Кварталът на сюрианите
02.07.2019
тегло: 1228 KB
размери: 3000X2188 px
автор: Стефан С. Марков
Нова къща в квартала
Мидят, Турция – Кварталът на сюрианите
02.07.2019
тегло: 1452 KB
размери: 3000X2504 px
автор: Стефан С. Марков
Сюрианска къща, използвана за снимките на турски сериял
Мидят, Турция – Кварталът на сюрианите
02.07.2019
тегло: 1053 KB
размери: 1868X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Кварталът на сюрианите
02.07.2019
тегло: 760 KB
размери: 1961X3000 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Кварталът на сюрианите
02.07.2019
тегло: 901 KB
размери: 3000X2011 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Кварталът на сюрианите
02.07.2019
тегло: 561 KB
размери: 3000X2314 px
автор: Стефан С. Марков
Мидят, Турция – Кварталът на сюрианите
02.07.2019
тегло: 1099 KB
размери: 3000X2021 px
автор: Стефан С. Марков
Днешните посетители в квартала
Мидят, Турция – Кварталът на сюрианите
02.07.2019
тегло: 1473 KB
размери: 3000X2239 px
автор: Стефан С. Марков

Политика за защита на личните данни
© 2000 - 2019 BulFoto | Дизайн от Creato.biz | Хостинг и домейни от Cbox.biz