Интернет фотографска агенция BG | EN   
Начало Събития Личности Рубрики Видео Регистрация Търсене Kонтакти GDPR
Събития

Превишената скорост, агресията и невниманието на шофьорите са основни рискове на пътя според SDIndex за 2018 година
Българските шофьори имат висока оценка за себе си (национален SDIndex – 89.6/100) и тя често ги кара да действат самоуверено и да не забелязват реални опасности на пътя. Това показват актуалните данни и анализ от заключителния доклад от изследователския проект “Индекс за безопасно шофиране/ Save Drive Index”.  Данните бяха представени на специално събитие в София Хотел Балкан в присъствието на Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Бойко Рановски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“; Алекси Кесяков, секретар на „Държавно-обществената комисия по безопасност на движението“; Мария Ботева, Отдел “Пътна полиция”, ГДНП, Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България; Лазар Георгиев, изпълнителен директор на SDI Group и Яна Спасова, Управител на изследователска агенция „Експлика”.
Водачите с индекс за безопасно шофиране под 74 (133 хил. души, 6% от всички активни водачи) са с високорисково поведение и следователно – с най-голям риск да попаднат в тежко пътно-транспортно произшествие. Това се дължи на факта, че те допускат и трите основни грешки, характерни за българските шофьори – агресивно шофиране, ниска концентрация и пренебрегване на ограниченията за скорост. Агресивното шофиране, обаче е характеристиката, която се отнася за тях в най-голяма степен. Водачите в тази група са мъже и жени на различни възрасти, което позволява да се твърди, че рисковото поведение на пътя не зависи от демографските характеристики. Поведението зависи от спецификите на автомобила, стажа, годишния пробег на водачите, от психологическите им особености, от познатата културна среда. Тези водачи смятат, че рисковото шофиране е характерно за България и затова е необходимо да шофират по този начин.
В доклада са включени данни и от онлайн версията на изследването – SDIndex Quiz. За периода от стартирането на онлайн проучването – на 02.07.2018 г., до 30.09.2018 г., онлайн анкетата е попълнена от над 22 000 души, което прави SDIndex Quiz най-мащабното проучване за оценка на поведението на пътя, провеждано някога у нас. От всички попълнили анкетата 11 137 лица са отговорили на всички въпроси, вкл. са посочили и социално-демографска информация. Проучването е напълно анонимно и е осъществено при стриктно спазване на изискванията на Регламента за защитата на личните данни.
Нискорисковите водачи (над 1.4 млн. души, 60% от всички активни водачи) са с SDIndex над 90, т.е. над средния за страната. Според отговорите им в DBQ, те реагират по-скоро правилно и рядко попадат в рисковани ситуации. Лицата с SDIndex над средния за страната са с равни дялове сред мъжете и жените шофьори. Преобладават във възрастовите групи над 50 г., както и сред хората с основно и по-ниско образование, сред лицата с по-ниски доходи, живеещите в селата и шофиращите автомобили с по-ниска мощност.
Проектът е инициатива на SDI Застрахователен брокер и се осъществява в партньорство с Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и науката, Дружеството на психолозите в България. Пълният текст на доклада от проекта SDIndex e достъпен за свободно сваляне от официалния сайт https://www.sdindex.bg. Организаторите на изследването – SDI Застрахователен брокер, изследователска и консултантска агенция “Експлика” и комуникационна агенция APRA Porter Novelli – обявиха, че догодина проектът продължава, като в него ще бъдат отразени освен съществуващите и някои нови елементи от поведението на шофьорите.
30.10.2018
Share
София – Представяне на SDIndex за 2018 година
30.10.2018
тегло: 735 KB
размери: 2116X3000 px
автор: Стефан Марков
Участниците в представянетоМ Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Бойко Рановски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“; Алекси Кесяков, секретар на „Държавно-обществената комисия по безопасност на движението“; Мария Ботева, Отдел “Пътна полиция”, ГДНП, Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България; Лазар Георгиев, изпълнителен директор на SDI Group
София – Представяне на SDIndex за 2018 година
30.10.2018
тегло: 668 KB
размери: 3000X2242 px
автор: Стефан Марков
Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
София – Представяне на SDIndex за 2018 година
30.10.2018
тегло: 733 KB
размери: 3000X2139 px
автор: Стефан Марков
Лазар Георгиев, изпълнителен директор на SDI Group
София – Представяне на SDIndex за 2018 година
30.10.2018
тегло: 648 KB
размери: 3000X2170 px
автор: Стефан Марков
Бойко Рановски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
София – Представяне на SDIndex за 2018 година
30.10.2018
тегло: 677 KB
размери: 3000X2145 px
автор: Стефан Марков
Мария Ботева, Отдел “Пътна полиция”, ГДНП
София – Представяне на SDIndex за 2018 година
30.10.2018
тегло: 684 KB
размери: 3000X2177 px
автор: Стефан Марков
Алекси Кесяков, секретар на „Държавно-обществената комисия по безопасност на движението“
София – Представяне на SDIndex за 2018 година
31.10.2018
тегло: 155 KB
размери: 758X1181 px
автор: Стефан Марков
Лазар Георгиев, изпълнителен директор на SDI Group, Боян Кутевски от изследователска агенция „Експлика” и Яна Спасова, управител на „Експлика”.

Политика за защита на личните данни
© 2000 - 2019 BulFoto | Дизайн от Creato.biz | Хостинг и домейни от Cbox.biz