Интернет фотографска агенция BG | EN   
Начало Събития Личности Рубрики Видео Регистрация Търсене Kонтакти GDPR
Събития

Създаде се Съвет на учените към министъра на околната среда и водите.
Министър Нено Димов председателства учредителното заседание на Съвета на учените в Археологическия музей на столицата. Съветът ще е независим консултативен орган, който ще подпомага министъра в провеждането на държавната политика по управление и опазване на околната среда
Решението за сформиране на Съвет на учените към министъра се основава на разбирането, че е необходимо да се засилят значително връзките на науката с държавните органи и обществото като цяло, за да бъдат изпълнени целите от управленската програма на правителството по приоритет „Устойчива политика за здравословна околна среда“. По покана на министър Димов в Съвета участват 26 представители на научната общност и академичните среди от цялата страна.
Те са ръководители на звена от акредитирани висши училища и от Българската академия на науките. Това позволява в отделните заседания да бъдат включвани и представители на ръководените от тях научни екипи, притежаващи експертиза по конкретната разглеждана тема. Основен критерий при избора на акредитираните висши училища, представени в Съвета, е Рейтинговата система за университетите в България, според която висшите училища са класирани по професионалните направления, приложими в сферата на околната среда. Съветът ще заседава по актуални теми от национално и регионално значение, по които ще предлага становища и анализи с цел взимане на информирани управленски решения и повишаване на обществената информираност за научните аспекти на всеки отделен казус, свързан с опазването на околната среда.
19.01.2018
Share
София – Учредяване на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите
19.01.2018
тегло: 1008 KB
размери: 2052X3000 px
автор: Стефан Марков
София – Учредяване на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите
19.01.2018
тегло: 945 KB
размери: 1973X3000 px
автор: Стефан Марков
Министър Нено Димов и учредителите на Съвета
София – Учредяване на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите
19.01.2018
тегло: 1065 KB
размери: 3000X2116 px
автор: Стефан Марков
Министър Нено Димов
София – Учредяване на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите
19.01.2018
тегло: 794 KB
размери: 2001X3000 px
автор: Стефан Марков
Министър Нено Димов
София – Учредяване на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите
19.01.2018
тегло: 799 KB
размери: 2192X3000 px
автор: Стефан Марков
Министър Нено Димов и професор Никола Колев
София – Учредяване на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите
19.01.2018
тегло: 844 KB
размери: 2070X3000 px
автор: Стефан Марков
Професор Александър Александров и Богдан Богданов
София – Учредяване на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите
19.01.2018
тегло: 785 KB
размери: 2071X3000 px
автор: Стефан Марков
Професор Валентин Ненов и доцент Веселин Кметов
София – Учредяване на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите
19.01.2018
тегло: 972 KB
размери: 2070X3000 px
автор: Стефан Марков
Професор Христомир Брънзов и доцент Иван Тодоров
София – Учредяване на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите
19.01.2018
тегло: 998 KB
размери: 2130X3000 px
автор: Стефан Марков
Доцент Стоян Шишков и професор Александър Драйшу
София – Учредяване на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите
19.01.2018
тегло: 811 KB
размери: 2171X3000 px
автор: Стефан Марков
Професор Вили Харизанова и професор Пламен Мишев
София – Учредяване на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите
19.01.2018
тегло: 808 KB
размери: 2109X3000 px
автор: Стефан Марков
Професор Снежанка Мончева и доцент Христо Попов
София – Учредяване на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите
19.01.2018
тегло: 1075 KB
размери: 2039X3000 px
автор: Стефан Марков
Министър Нено Димов с професорите Георги Цанков и Никола Колев
София – Учредяване на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите
19.01.2018
тегло: 801 KB
размери: 2166X3000 px
автор: Стефан Марков
Професор Александър Драйшу и професор Иван Миленов

Политика за защита на личните данни
© 2000 - 2022 BulFoto | Дизайн от Creato.biz | Хостинг и домейни от Cbox.biz