Интернет фотографска агенция BG | EN   
Начало Събития Личности Рубрики Видео Регистрация Търсене Kонтакти
Събития

Откриха ученически стенопис в 30 СОУ “Братя Миладинови”
Нова интегрална учебна програма обединява математика, изобразително изкуство и информационни технологии за деветокласниците от 30 СОУ “Братя Миладинови” в София.  През учебната 2014-2015 г. екип от педагози-новатори в 30 СОУ “Братя Миладинови” проведоха целенасочена работа за повишавене на функционалната математическа грамотност у деветокладниците. Учителите създадоха нова форма на интегрална учебна програма – като единен смислов познавателно-учебен модул МИТ (математика, информационни технологии и изобразително изкуство). Модулът обединява учебното съдържание от математиката, изобразителното изкуство и информационните технологии за 9 клас. Акцентът в обучението по предмета МИТ е поставен върху придобиването на умения за работа с най-често използваните в ежедневието и бизнеса приложни продукти от областта на математиката, изобразителното изкуство и информационните технологии, изграждане на математическа култура, творческо прилагане. Предметът се изучава през първи и втори учебен срок със 108 учебни часа, като броя и последователността на дисциплините се определя от преподавателя. Часовете по различните модули се разпределят съобразно подготовката и интереса на учениците, нивото им на знания и умения за работа с конкретните техники в математиката, изобразителното изкуство и информационните технологии. Целта на обучението по програма МИТ е учениците да усвоят знания с помощта на ИТ; да осмислят ролята на компютрите в работата си по математика и изобразително изкуство; да разширят знанията си при използването на различни програмни продукти; умението да използват математическите си знания в областта на ИТ и изобразителното изкуство; да овладеят научно-изследоватески методи; да формират положително отношение към математиката. През цялата учебна година, учениците участваха в проектно базирани дейности. Чрез тях те изучаваха и осъзнаваха многоликия единен свят, взаимна свързаност и тайнство на точните науки, възможностите и переспективите на технологиите в красотата на всичко около нас. Да видиш отвъд видимото, да приложиш в ежедневието си наглед неприложими неща - това е предизвикателството на съвременния, млад човек. Това, което се очаква от обучението по тази програма е не само усвояване на задължителното учебно съдържание, но и развитие на способности свързани с конкретния хардуер и софтуер; умения за защита, архивиране и разархивиране; да използват текстообразуващите програми за решаване на проблеми в математиката и изобразителното изкуство; именуват, оразмеряват различни геометрични фигури; придобивят умения за визуално оформяне на документи; създават и обработват графични изображения; насърчаване на творческото мислене, въображение и намирането на нестандартни решения; умения за създаване, обработка и публикуване на клипове придобиват презентационни умения.
25.06.2015
Share
София - Откриване на ученически стенопис в 30 СОУ ”Братя Миладинови”
25.06.2015
тегло: 889 KB
размери: 1925X3000 px
автор: Александър Михайлов
София - Откриване на ученически стенопис в 30 СОУ ”Братя Миладинови”
25.06.2015
тегло: 640 KB
размери: 1967X3000 px
автор: Александър Михайлов
София - Откриване на ученически стенопис в 30 СОУ ”Братя Миладинови”
25.06.2015
тегло: 1259 KB
размери: 4604X2908 px
автор: Александър Михайлов

© 2000 - 2012 BulFoto | Дизайн от Creato.biz | Хостинг и домейни от Cbox.biz